Léčba plasmou

Léčba onemocnění pohybového aparátu s využitím vlastní krve

V ortopedické ambulanci MUDr. Pavla Martínka v Bruntále provádíme léčbu pohybového aparátu metodou ACP pomocí injekční aplikace autologní (tělu vlastní) krevní plazmy obohacené aktivovanými krevními destičkami (trombocyty).

Nová biologická metoda léčby onemocnění pohybového ústrojí

 • Metoda ACP, rovněž známá jako PRP, je metoda využívající autologní kondiciované krevní plasmy (ACP – Autologous Conditioned Plasma, PRP – Platelets Rich Plasma).
 • Injekční aplikace vlastní upravené krevní plazmy je novou biologickou metodou pro léčbu pohybového ústrojí.
 • Léčba metodou ACP využívá protizánětlivé a růstové faktory z lidské krve, které mají pozitivní vliv na hojivé a regenerační procesy.
 • Koncentrované protizánětlivé a růstové faktory v upravené krevní plazmě podporují hojivé a regenerační pochody při poškození tkání pohybového ústrojí svalů, šlach, vazů a kloubních chrupavek a aplikují se injekčně přímo do poškozené oblasti.
 • Klinické výsledky u léčby kloubní artrózy metodou ACP prokázaly zlepšení kloubní hybnosti a snížení kloubní bolesti.

Tato metoda je vhodná pro:
– chronické i poúrazové poškození chrupavky (artroza I. – III. stupně dle Kellgrena, chondromalacie, chondropatie, chondrální defekty)
– entezopatie: tenisový, golfový loket
achilova šlacha
patní ostruha
plantární fascitida
skokanské koleno
– čerstvé poranění měkkého kolena (menisků, chrupavek, zkřížených a postranních vazů)
– hojení svalů, vazů a šlach po úrazech a operacích
v kolenním kloubu – sutura menisků, plastika zkřížených vazů
v ramenním kloubu – postižení rotátorové manžety aj.

 • Rizika této léčby jsou minimální, protože je využívána pouze vlastní pacientova krev.
 • Délka celé procedury trvá cca 20- 30 minut.
 • Doporučený počet injekcí je 3-9 dle typu poškození (stanoví lékař). Aplikuje se v týdenních intervalech.
 • Biologická léčba autologní (vlastní) krevní plazmou není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o nadstandardní biologickou léčbu hrazenou přímo pacientem.
 • V naší ambulanci je standardní poplatek za aplikaci jedné injekce vlastní zpracované krevní plasmy metodou ACP – 590,- Kč

Výhody léčby pomocí krevních destiček metodou ACP oproti jiným metodám:

 • odběr krve uzavřeným originálním a bezpečným systémem SARSTEDT, zpracování centrifugou HETTICH
 • použití vakuových odběrových zkumavek firmy SARSTEDT nám umožňuje nabídnout metodu léčby ACP za mnohem příznivější ceny oproti jiným pracovištím v ČR
 • za principielně shodnou metodu léčby ACP platíte nesrovnatelně méně
 • zpracování krve v jednom systému znemožňuje vniknutí infekce z okolí při odběru krve a její následné úpravě
 • šetříme Váš čas – čas odběru, zpracování a aplikace je cca 20-30 minut
 • pacienti nečekají na ošetření, krev je odebrána zdravotní sestrou a po zpracování ihned aplikována lékařem
 • aplikujeme čerstvé růstové faktory z upravené plazmy na rozdíl od jiných metod, které používají upravenou plazmu uloženou a zpracovávanou až několik týdnů po odběru
 • biologická metoda s využitím vlastní krve bez přidání jakýchkoliv cizích látek
 • v případě onemocnění či jiných osobních problémů pacienta lze léčbu kdykoli přerušit
 • úhrada léčby je vždy za každou jednotlivou aplikovanou dávku, nejsou požadovány žádné zálohové platby

Naše výhody při léčbě metodou ACP:

 • principielně shodná metoda léčby ACP za bezkonkurenční úhradu oproti většině ostatních pracovišť
 • diagnostiku a léčbu krevní plasmou provádí zkušený specialista v oboru ortopedie
 • dlouholetá zkušenost a erudovanost při aplikaci krevní plasmy do všech velkých kloubů (koleno, kyčel, rameno, zápěstí, loket i hlezno), včetně ultrazvukové navigace
 • pacient v naší ambulanci má garantovánu komplexní a trvalou odbornou ortopedickou péči
 • trvale sledujeme pacienta po léčbě krevní plasmou a v případě zhoršení stavu navrhujeme možnost operačního řešení