Dotazy

Nejčastější dotazy

1. Jak je možné, že cena Vámi nabízené metody léčby vlastní krevní plasmou (ACP) je oproti jiným zdravotnickým zařízením nesrovnatelně nižší?

Použití vakuových odběrových zkumavek firmy SARSTEDT nám umožňuje nabídnout metodu léčby ACP za mnohem příznivější ceny oproti jiným pracovištím v ČR. Princip metody je naprosto shodný, pouze neplatíte vysokou cenu a marži dvoupísté stříkačky firmy Arthrex.

2. Jakým způsobem se hradí léčba metodou ACP ve vaší ambulanci?

Každá jednotlivá aplikace krevní plazmy je hrazena pacientem až po aplikování injekce. Žádný finanční obnos nebo zálohu na léčbu dopředu nevybíráme. V naší ambulanci je standardní poplatek za aplikaci jedné injekce vlastní zpracované krevní plasmy metodou ACP: 590,- Kč.

3. Jak probíhá léčba metodou ACP ve vašem zdravotnickém zařízení?

V ordinaci je provedeno vstupní indikační vyšetření ortopedem, je prohlédnuta a zhodnocena zdravotnická dokumentace pacienta vč. RTG snímků, je provedeno vyšetření ultrazvukem (rameno, kyčel). Po tomto vyšetření je posouzena vhodnost léčby ACP. Pokud je pacient vhodný k léčbě ACP, jsou následně dohodnuty termíny aplikací podle přání pacienta. Při vstupním indikačním vyšetřením je možno léčbu metodou ACP ihned zahájit. Vstupní indikační vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, léčba ACP nikoli.

4. Jak probíhá léčba krevní plazmou metodou ACP u kloubní artrózy?

U kloubních onemocnění s degenerativním či poúrazovým postižením kloubní chrupavky je doporučen pacientům standardní protokol léčby:
Primární aplikace 6 injekcí v týdenních intervalech (6 týdnů), následovaná 3 injekcemi s tříměsíčními odstupy (9 měsíců), tj. celkem 9 injekcí v průběhu celé léčby.

5. Lze využít léčbu metodou ACP při léčbě tenisového lokte, golfového lokte, patní ostruhy?

Léčba tzv. entezopatií (např. tenisový loket, golfový loket, patní ostruhy, aj.) je vhodnou indikací k léčbě protizánětlivými a růstovými faktory z krevní plazmy metodou ACP. Tuto biologickou léčbu lze s výhodou kombinovat s jinými fyzikálními metodami. K léčbě úponových bolestí používáme aplikaci ACP zpravidla ve třech dávkách v týdenním intervalu.

6. Je možno metodu ACP kombinovat i s jinými metodami léčby kloubní artrózy?

Metodu ACP při léčbě kloubní artrózy lze kombinovat s chondroprotektivy a rovněž injekční aplikací preparátů na bázi kyseliny hyaluronové. Tyto preparáty s výhodou doporučujeme (Flexove, Dona, Gool, resp. Suplasyn One Shot, Hyalgan,aj.).

7. Kdy lze zahájit léčbu krevní plazmou po předchozí aplikaci injekce kortikosteroidu?

Po injekční aplikaci depotních kortikosteroidů (Depo-Medrol, Diprophos, Dexamed, aj.) doporučujeme aplikovat ACP s odstupem minimálně 6 týdnů.

8. Je metoda ACP vhodná k doléčení po úrazech a po arthroskopických operačních výkonech?

Metoda ACP je zejména vhodná k doléčení poranění menisků, vazů a kloubních chrupavek. Rovněž je metoda ACP vhodná k doléčení po operacích. Léčba měkkých tkání metodou ACP se urychluje až o 50%, což zejména u sportovců je jistě zajímavé.
Při onemocnění šlach je užití metody ACP výhodné, neboť tradiční podávání kortikosteroidů do oblasti šlach je velice riskantní z hlediska možného pozdějšího přetržení šlachy. Bioléčba pomocí růstových a protizánětlivých faktorů ACP tato rizika nezahrnuje.

9. Je možno metodu ACP použít u pacienta, který je léčen warfarinem?

Metodu ACP je možno použít i u pacientů, kteří jsou dlouhodobě léčeni antikoagulační léčbou (např. Warfarin, Lawarin). U těchto pacientů nelze zpravidla využít léčbu nesteroidními antiflogistiky (Brufen, Aulin, Diclofenac, aj.). Léčba metodou ACP je proto nejvhodnější variantou.

10. Je možné aplikovat krevní plazmu (ACP) i u pokročilých stupňů artrózy?

Léčbu ACP lze využít i u pokročilých stupňů artrózy III. a IV. stupně. Zejména u těch pacientů, u kterých z různých důvodů nelze přistoupit k plánované operaci umělého kloubu či endoprotézy. Jedná se především o pacienty se závažnými interními chorobami, které znemožňují operaci, nebo kde je výhodné odsunout plánovanou operaci na pozdější období. Zde léčba metodou ACP alespoň zastaví degenerativní proces.

11. Je léčba metodou ACP vhodná i u zjištěné artrózy I. stupně, nebo chondromalacie pately (čéšky)?

Léčba pomocí vlastní krevní plazmy u osteoartrózy I. st. nebo chondromalacie čéšky je nejvhodnější. Čím je totiž stupeň osteoartrózy lehčí, tím lepší a dlouhodobější výsledek léčby metodou ACP lze očekávat.

12. Mohu zahájenou léčbu metodou ACP přerušit, aniž by se snížila účinnost této metody nebo by byla léčba znehodnocena?

Léčbu metodou ACP lze samozřejmě kdykoliv přerušit, aniž by byl účinek již provedené léčby znehodnocen. Léčbu přerušujeme nejčastěji z důvodu možného náhlého zhoršení zdravotního stavu, nebo osobních důvodů (dovolená, práce). Je možné zahájit léčbu a v jejím průběhu si udělat 1-3 týdenní pauzu, aniž by došlo ke snížení či znehodnocení efektu léčby.