Metody léčby

Možnosti léčebné metody ACP – aplikace krevními destičkami obohacené autologní krevní plazmy

Metoda léčby pohybového aparátu vlastní upravenou plazmou je metodou relativně novou.

Díky této metodě lze pozastavit degenerativní proces kloubní chrupavky a stav kloubu částečně zlepšit. Použitím léčby metodou ACP dochází k oddálení a případně i vyloučení nutnosti podstoupit operaci umělou kloubní náhradou. Tento efekt léčby je přínosem zejména pro mladé jedince s kloubní artrózou nebo pro pacienty vysoce rizikové pro operaci umělé kloubní náhrady, nejčastěji kvůli přidruženým interním chorobám. Léčba metodou ACP pacienta nezatěžuje a má minimum komplikací.

Touto metodou nelze kloubní chorobu (artrózu) úplně vyléčit, nejedná se o metodu, která by uměla vytvořit zcela novou kloubní chrupavku.

V žádném případě však metoda léčby krevní plazmou nenahradí u pokročilých artróz nutnost náhrady umělým kloubem – endoprotézou.

Až po vyčerpání veškeré dostupné konzervativní léčby doporučujeme pacientovi s osteoartrózou operační řešení (umělou kloubní náhradu). Je nutno počítat s tím, že každý umělý kloub má určitou životnost a že někdy je nutné jej vyměnit. Toto riziko se týká zejména mladších pacientů s umělou kloubní náhradou, neboť životnost umělého kloubu se udává cca 10 – 15 let. Zároveň je nutno v malém procentu případů počítat s možností pooperačních komplikací (infekce, uvolnění umělého kloubu) a nutností následné opakované operace. V naší ambulanci klademe důraz na komplexnost léčby artrózy. Využíváme rovněž léky ze skupiny chondroprotektiv (Flexove, Dona, Gool, aj.) a rovněž aplikujeme nitrokloubní injekce na bázi kyseliny hyaluronové viskosuplementace (Suplasyn, Hyalgan, aj.).