Technika léčby

Léčba krevní plazmou (ACP) je léčba ambulantní a nevyžaduje hospitalizaci.

Podmínkou zahájení léčby plazmou bohatou na krevní destičky je zhodnocení zdravotnické dokumentace pacienta zkušeným ortopedem. Jedná se zejména o RTG snímky a operační protokol. Následuje odborné klinické a eventuelně i ultrazvukové vyšetření se zhodnocením vhodnosti uvažované léčby metodou ACP.
Po schválení indikace k léčbě ACP je odebráno standardně cca 20 ml žilní krve zpravidla z oblasti loketní kloubní jamky do speciálních vakuových stříkaček Monovette STARSTEDT. Tato krev se následně upraví tak, aby bylo možno využít právě tu část krve s již aktivovanými růstovými a protizánětlivými faktory z krevních destiček. Krev pacienta se zpracovává centrifugou HETTICH EBA 20 po odběru přímo na ambulanci, není nikam odnášena či odvážena a není nutná žádná jiná manipulace.

Po úpravě vlastní krve se následně aplikuje aktivovaná krevní plazma se všemi protizánětlivými, růstovými a regeneračními faktory do poškozené tkáně. V případě kyčelního kloubu pod sonografickou navigací.

Celý proces jedné aplikace trvá cca 20 – 30 minut. Léčba se opakuje zpravidla s odstupem 1 týdne.