Indikace léčby

Efekt léčby metodou ACP je možno očekávat u:

  • Poruch kloubní chrupavky I. až III. stupně (artróza, chondromalácie, chondropatie)
  • Ložiskových defektů kloubní chrupavky, zejména u poúrazových stavů
  • Léčby akutních a chronických zánětů šlach a vazů
  • Onemocnění úponů šlach a vazů, tzv. entezopatie (př. tenisový loket, golfový loket, ostruha patní, aj.)
  • Čerstvých poškození kloubních vazů (rameno, koleno, hlezno, aj.)
  • Čerstvých poškození nitrokloubních struktur kolenního kloubu (menisky, vazy)
  • Podpory hojení vazů, svalů, šlach a kostí po úrazech a operacích

Po aplikaci krevními destičkami obohacené plazmy je žádoucí fyzické šetření léčeného kloubu tak, aby léčebný proces mohl v klidu probíhat. Způsob šetření stanoví lékař.
Počet aplikací krevními destičkami obohacené plazmy a opakovaní léčby závisí na diagnóze a je opět na individuálním doporučení lékaře.
U léčby artrozy kloubů je doporučena aplikace 6 injekcí v týdenních intervalech, následně 3 injekce s tříměsíčními odstupy, tj. celkem 9 injekcí.
Při léčbě tzv. entezopatií (např. tenisový loket, golfový loket, patní ostruhy, aj.) je vhodné aplikovat 3 – 4 injekce krevní plasmy v týdenním intervalu. Tuto biologickou léčbu lze s výhodou kombinovat s jinými fyzikálními metodami.

Další informace pro pacienty od firmy Arthrex: ACP Patient’s Guide.pdf