Informace

Užitečné informace

Pro získání co nejkvalitnější krevní plazmy je nezbytné dodržení těchto opatření:

1. V den odběru krve je nutné vyloučit potraviny s vysokým obsahem tuků, aby plazma obsahovala po zpracování co nejméně tukových částic (chylomikra).

   

2. Před vlastním odběrem je nutné zvýšit příjem tekutin minimálně na 1,5 – 2 litry nealkoholických tekutin (voda, minerálka, čaj). Nejpozději 1 hodinu před odběrem.

3. Léčbu metodou ACP je bezpečné provádět u pacientů, kteří nejeví klinické projevy akutního infekčního onemocnění.
V případě přítomnosti infekčního onemocnění je vhodnější léčbu přerušit, aniž by byl ohrožen celkový výsledek léčebné kůry.